Pistolet do wydmuchiwania

cena netto

Można go podłączyć bezpośrednio do ArtGraver Pro lub do innego źródła sprężonego powietrza.